Dramatrekanten – turboen i alle konflikter

Når det trækker op til uvejr i samarbejdet, er ”Dramatrekanten” ofte sat i spil.

Den amerikanske forsker Stephen Karpman beskrev ”Dramatrekanten” i 1968. Stephen Karpman var studerende under transaktionsanalysens grundlægger Eric Berne.

Det er en trekant, du finder i næsten alle konflikter og samarbejdsvanskeligheder. Den er dynamoen i mange konflikter og ikke mindst energien i sladder og mobning.

Dramatrekanten holder konflikten i et jerngreb og forhindrer en opbyggende løsning til fælles gavn.

Vi bliver fanget i Dramatrekanten, når vi reagerer med følelser og lægger ansvaret ud til de andre. Det beskrives som et drama, fordi vi spiller roller. Modellen indeholder tre roller, der kommer i spil i konflikter. Ingen af rollerne er drømmeroller.

De underliggende følelser hos alle tre roller er skyld og skam. Rollerne præsenterer tre almindelige, uhensigtsmæssige måder, følelsen af skyld og/eller skam kan komme til udtryk på: Offer, Redder, Bøddel. Problemet er, at ingen klart og tydeligt udtrykker egne behov og følelser.

Du kan have en yndlingsrolle. Den er opstået, fordi det er den, du gennem tiden har haft det mest komfortabelt i, eller den, der har været mest virkningsfuld for dig. Men rollerne skifter ofte i en konflikt. Du vil nogle gange opleve dem skifte lynhurtigt og flere gange i løbet af en samtale.

Når du læser om de tre roller, så husk, at alle reelt er ofre. De fastholder hinanden i rollerne og giver ikke plads til mennesket bag masken.

Dramatrekanten er typisk i spil, når:
  • Møder handler om at finde fejl og placere årsagen til fejlen hos nogen.
  • Diskussioner er fyldt med underliggende vrede.
  • Det til møder er bedre at holde mund end at sige noget.
  • Møder dræner dig for energi i stedet for at give dig energi.

Der behøver ikke være direkte kommunikation mellem Bøddel og Redder. Spillet mellem dem foregår ofte via Offeret.

Spilleregler i Dramatrekanten

Når Dramatrekanten ofte er på spil, skaber det en uforudsigelig stemning præget af utryghed. Der opstår uskrevne regler som:

  • Den, der beder om hjælp, viser svaghedstegn.
  • Hold vigtige informationer for dig selv.
  • Lad være med at udtrykke dine følelser og meninger direkte.
  • Sladder/skyllerumssnak er o.k.
  • Bliv i din vante rolle.
  • Hold facaden.
Du kan læse om de tre roller her

Offeret, en mester i at få andre til at føle skyld.

Redderen, en mester i at understøtte andre i deres offerrolle.

Bødlen,en mester i påpege fejl og mangler.

0 kommentarer

Forfatter

Lise Terp

Jeg har mange års erfaring med rådgivning af ledere og specialister i videntunge miljøer. Både i private og offentlige virksomheder.

Ring til mig på 2245 5152 eller skriv til mig her og hør hvad jeg kan byde ind med!