WORKSHOP OG TEAM-ANALYSE

Styrk teamsamarbejdet baseret på viden

 

Om kommunikation og samarbejde. Uanset om et team er nystartet eller har samarbejdet længe, gælder det om hele tiden at skabe de bedste forudsætninger for succesrige teampræstationer.

Det kræver viden om egen adfærd i teamsammenhæng samt viden om, hvordan andre ser verden.

Et ensidigt fokus på produkter og ydelser er en fælde. Et hvilket som helst produkt eller service er baseret på samarbejde og kommunikation. Det er afgørende for succes, at deltagerne har viden om teamdynamik og kommunikation.Første skridt er at vide, hvordan teamsammensætningen i projektet/virksomheden ser ud.

 

Indhold at team-analyse (High performance team)

 • 3 timers workshop for teamet – styrker og udfordringer i teamet med op til 6 medlemmer
 • Samarbejde i teamet i dag
 • Hvad kendetegner et High Performance Team?
 • Hvad vil vi gerne have ud af teamet og teamsamarbejdet?
 • Teori om de 6 teamtyper: Sprog og adfærd
 • Gennemgang af analyseresultater og konklusion på teamet som helhed
 • Hindringer for et godt teamsamarbejde generelt og i det specifikke team
 • Styrker og udviklingsområder i teamet som helhed og hos den enkelte
 • Forventningsafstemning teammedlemmerne imellem.
 • Op til 6 analyser, der udfyldes 1 uge før workshoppens start
 • Opfølgning efter aftale.

Analysen er baseret på People Test Team. Det er et testværktøj til sammensætning og udvikling af High Performance Teams. Testværktøjet kan både bruges til opstarten af et nyt team og til at få allerede eksisterende teams til at fungere optimalt, indenfor de givne rammer.

Hvordan ser teamsammensætningen i projektet/virksomheden ud? Der arbejdes ud fra 6 teamroller, der hver især kommunikerer og arbejder på vidt forskellige måder. De forskellige teamroller (de)motiveres af specifikke opgaver og adfærd. Det, der tænder den ene, får den anden til at stå fuldstændigt af. En fælles forståelsesramme og viden om teamets sammensætning udgør et enestående fundament for teamets fælles succes.

Udbytte

 • Hvert teammedlem får kendskab til egen og de andres profil
  • Hvor meget indeholder hvert medlem af de 6 typer?
 • Teamet præsenteres for den samlede teamprofil – med angivelse af og analyse af hvert enkelt medlem.
 • Forståelse af, hvordan profilerne kommer til udtryk på en ”god” hhv. ”dårlig” dag
 • Kendskab til hinandens sprog/adfærd

Det giver en mere effektiv kommunikation, forbedret samarbejde, performance og trivsel.

Så vil du tage hånd om dine medarbejdere, sikre god kommunikation og arbejdsglæde, så ring til mig på 22 45 51 52 eller send en mail. Så vender jeg tilbage.

De 6 roller er vist i nedenstående billeder.

Har du spørgsmål, kan du bare ringe til mig på 22 45 51 52 eller booke 15 min. gratis samtale. 

De 6 typer

Igangsættende (orange) Organisatorerne (blå)
Styrende (røde) Støttende (grønne)
Visionære (gule) Analysatorerne (lilla)

Modsætningerne er sat over for hinanden

Skal det være endnu skarpere?

Teamrolle analysen fås også baseret på People Test Person. Med den får I endnu skarpere indsigt I jer selv og i teamet. Denne analyse giver udover teamrollerne og så en personlig profil på 33 adfærdsområder. Ovenstående skal så suppleres med en 1 til 1 gennemgang af hvert teammedlems profil.

Så vil du tage hånd om dine medarbejdere, sikre god kommunikation og arbejdsglæde, så ring til mig på 22 45 51 52 eller send en mail. Så vender jeg tilbage.

“Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var Lise, jeg skulle have fat i, da jeg havde brug for ledersparring og teamudvikling. Lise har både lavet profiler på mig og mit team og har givet nogle meget præcise og brugbare analyser af profilerne bagefter. Det har givet os en helt anden forståelse af hinanden. Lise kæder oplysningerne sammen og stiller rigtig gode spørgsmål. Hvis nogen svarer: ”Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til”, kan hun finde på at spørge: ”Hvis du vidste det, hvad ville du så sige?”

People-Test-System-testene, som Lise arbejder ud fra, er anderledes end andre tests, fordi de skaber opmærksomhed i stedet for at stigmatisere og fordømme. De konkluderer ikke, hvad der er godt eller skidt, men hvordan mennesker er anderledes. Det er genialt og har været en kæmpe hjælp til at sammensætte vores teams mest optimalt. Nu tænker vi over, hvad det betyder, at vi er forskellige, og hvordan vi virker overfor dem, ikke er som os selv. Lise er blevet en fortsættelse af mine egne tanker. Hun ved, hvordan jeg tænker og folder mine tanker ud. Derfor behøver jeg ikke selv sætte ord på og forklare, og samtidig spotter hun også tit noget, jeg ikke selv havde tænkt over. Det gør, at jeg er blevet bedre til at sparre med andre ledere og lægge mærke til, hvornår de trænger til sparring. Nogle skal jo lokkes lidt, og når jeg ved, hvilken type de er, kan jeg bedre hjælpe dem. Lise er totalt i øjenhøjde og har styr på sin teori. Men det, jeg mærker, er, at hun er her, hvor jeg er.”

Hanne Munch

Leder af Hjemmeplejen, Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune

JEG HAR LØST OPGAVER FOR

Styr samtalen med to små ord
To ord har meget mere magt, end de fleste er klar over: ”Man” og ”Og”. Hør hvorfor på to videoer, og bliv en bedre leder på 4 minutter.
Tak, du er nu tilmeldt.
Når du trykker tilmeld, skriver du dig samtidig op til mit nyhedsbrev om ledelse og konflikthåndtering. Du kan selvfølgelig afmelde dig igen med et enkelt klik
Don't miss out. Subscribe today.
×
×