Konflikttrappen

Hvad er konflikttrappen?

Når jeg er ude og holde foredrag eller workshops om konflikthåndtering, bliver jeg ofte spurgt: Hvad er konflikttrappen?

For mig er konflikttrappen et analyse- og kommunkationsmiddel.

Du kan se den her – og får også beskrivelsen af hvert af de 7 trin.

Hvor mange trin har konfliktrappen?

Konflikttrappen har 7 trin: Fra uovereensstemmelse til polarisering. Fra “vi har fokus på problemet” også kaldet uoverensstemmelsen til: “Der er ikke plads til os begge. Det er enten dig eller mig.”

Uddrag af min bog: Spind Guld på konflikthåndtering – en håndbog for ledere.

Konflikttrappens 7 trin

Trin 1: Uoverensstemmelser

Konflikten er endnu ikke en rigtig konflikt. Der er uenighed, og der er ikke samme mål. Parterne ser ikke samme løsning. De forholder sig udelukkende til problemet, diskuterer metoden, vender mulighederneog finder en løsning. De implicerede kan selv løse problemet.

Trin 2: Personificering

Det første vigtige skæringspunkt er passeret. Det er ikke længere kun en uoverensstemmelse, der er også opstået spændinger. Dermed
er vi gået fra uoverensstemmelse til konflikt.

Nu begynder personificering. Mindst én part har krydset grænsen mellem uenighed og konflikt. Det handler om ego, skyld og ansvar. Det er den andens skyld. Deltagerne skyder på hinanden. ”Du synes”, ”Du vil ikke” og lignende dukker op. De implicerede kan dog stadig selv løse problemet. Men hvis de ikke gør, og hvis du heller ikke griber ind, vil konflikten hurtigt eskalere.

Trin 3: Problemet vokser

Fokus er flyttet fra sag til person. Parterne har trængt hinanden op i en krog. Konflikten udvides til at inddrage andre: ”Synes du ikke også, at …”.

Tidligere uløste konflikter trækkes ind. Måske graves der et par gamle sager op, som også kastes på bålet: ”Det var ligesom den gang, da …”. Ord som ”altid” og ”aldrig” dukker op.

Dynamitten er nu yderst sprængfarlig. Konflikten vil eskalere hurtigt, hvis du ikke griber ind.

Trin 4: Samtale opgives

Det andet vigtige skæringspunkt er krydset. De implicerede parter begynder at tale om hinanden i stedet for med hinanden. Kontakten er brudt. Der hilses ikke. Relationen er brudt. ”Det nytter jo ikke noget …”. Der dannes alliancer.

De øvrige konflikttrin kræver altid professionel assistance. Men du får også deres definitioner, så du forstår hele modellen.

Trin 5: Fjendebillede

Nu er den oprindelige uoverensstemmelse glemt. Alt er sort/hvidt. Konflikten bliver som et sort hul, der opsluger alle tanker og al energi. Den anden skal undskylde. Alt, hvad man gør og siger, forklaresmed, at modparten selv er skyld i det, der sker. Personen har selv været ude om det!

Trin 6: Åben fjendtlighed

Målet er klart: At skade den anden, få ham/hende ned med nakken. Nu er der lukket op for nedgørende, hånlige og sårende kommentarer og handlinger. Der er ikke længere plads til at være neutral. Man er enten med eller imod.

Trin 7: Polarisering

”Der er ikke plads til os begge to.” Parterne vil ikke længere være i samme rum og måske heller ikke på samme arbejdsplads. Måske er det ikke nok at undgå kontakt. Måske bekriger de hinanden på afstand. Kollegaer bruges som våben mod hinanden: ”De andre synes også …”. Målet er at slippe af med modparten. Det er her, medarbejdere siger op eller bliver afskediget.

I min bog får du naturligvis viden om, hvordan du håndterer konflikten.

Hvad er formålet med konfliktrappen

For mig er der to hovedformål med konfliktrappen:

  1. Analyse
  2. Kommunikation og forståelse af den anden parts synspunkt.

Jeg bruger konfliktrappen til at analysere konflikten. Hvad er det for nogle signaler, jeg oplever? Hvordan ser konflikten ud fra de involveredes synspunkt?

Hvordan bruger du konfliktrappen

Når jeg er kaldt ud som mediator/mægler i en konflikt, så er mit første skridt at interviewe de involverede parter hver især. De får 20 minutter hver og bliver stillet de samme spørgsmål. Dermed sikrer jeg mig, at alle ved, hvad der er foregået. Et af spørgsmålene er: Hvor på konflikttrappen oplever du, konflikten er: Hvor alvorlig er konflikten? Det er ikke nødvendigvis samme trin, de vil pege på. Jeg har været ude for, at en sagde trin 1 (måske nærmest 0) den anden sagde 7.

Du kan downloade konflikttrappe med tekst Konflikttrappen-tekst Du er velkommen til at bruge den. Min anbefaling er, at du får en specialist i mediation – HR eller ekstern til at være meditator / mægler, hvis blot en siger trin 4 hellere højere.

Har du brug for sparring eller et godt råd?

Du er altid velkommen at få 15 minutters gratis rådgivning ved at ringet til mig på: 2245 5152 eller bestille tid til et onlinemøde i min kalender her 

Jeg ser frem til at hjælpe dig.

De bedste hilsner,
Lise

0 kommentarer

Forfatter

Lise Terp

Jeg har mange års erfaring med rådgivning af ledere og specialister i videntunge miljøer. Både i private og offentlige virksomheder.

Ring til mig på 2245 5152 eller skriv til mig her og hør hvad jeg kan byde ind med!