Læs hvor dyrt stress er: For personer, virksomheder og samfund?
stress er dyrt Lise Terp
Dette blogindlæg omhandler hårde fakta om stress og omkostninger ved stress.

Nederst finder du tal fra 2015.

Mental Sundhed

 • 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem som direkte følge af stress.
 • 20% af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed.
 • Ifølge Ankestyrelsen er nedsat mental sundhed i form af stress og psykiske problemer nu årsagen til mere end 45% af tilkendte førtidspensioner.
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020
 • Stress er et stigende folkesundhedsproblem, fastslår Statens Institut for Folkesundhed
 • Stress udgør det næststørste arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa efter rygsmerter.
 • Ifølge WHO har 28% af EU’s arbejdsstyrke symptomer på arbejdsbetinget stress. En undersøgelse viser, at stress er medvirkende til 50-60% af EU’s tabte arbejdsdage.

Andre tal og fakta om stress  

Mange af tallene er fra 2010, hvor der blev lavet en stor undersøgelse. Det er svært at finde nyere tal.

Mit bud er: Det er kun blevet værre. Og nej ikke al stress er arbejdsrelateret, men rigtig meget er.

 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag
 • 430.000 danskere – svarende til 10 – 12% har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
 • 1 1/2 million ekstra fraværsdage
 • 30.000 hospitalsindlæggelser
 • 500.000 kontakter til egen læge
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste deres job
 • 3.000 førtidspensionister
 • 1.400 danskere dør hvert år af stress
 • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network

Det koster en syg medarbejder

 • Tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed
  • Det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder
  • Det koster op mod fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen
 • Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selvom arbejdspladsen har en stresspolitik. Blandt dem, der kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre – på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring. Kilde: Ugebrevet A4.År 2009

En undersøgelse fra 2015:
Cirka 370.000 lønmodtagere føler sig ofte eller hele tiden stressede viser beregninger foretaget på baggrund af en helt ny opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt tal fra Danmarks Statistik. 27.000 lønmodtagere er blevet spurgt i NFA’s undersøgelse.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har spurgt 27.000 beskæftigede om deres arbejdsmiljø og helbred. Bl.a. om de inden for de seneste 2 uger ofte eller hele tiden har følt sig stresset. NFA har beregnet, at 14,55 procent af de adspurgte svarer ja til dette.
Ifølge Danmarks Statistik er der i 2015 2,6 mio. lønmodtagere i Danmark. Det betyder, at andelen på 14,55 procent stressramte udgør ca. 370.000.
Af de lønmodtagere, der ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de sidste to uger, angiver 94 procent arbejdet som en vigtig kilde til stress. 51 procent angiver arbejdet som hoved­årsag til stress, mens 43 procent angiver, at årsagen til, at de er stressede, er en kombination af arbejde og private forhold.

Konklusion:

Stress skal forebygges. Det er alt for dyrt menneskeligt og økonomisk at lade være.

Hvis du vil vide mere om et middel mod stress nemlig Mikropauser, så se her: Bliv fokuseret og effektiv med Mikropauser

Stress handler ikke kun om manglende pauser, men også om selve arbejdsmiljøet og arbejds­mængden.

0 kommentarer

Forfatter

Lise Terp

Jeg har mange års erfaring med rådgivning af ledere og specialister i videntunge miljøer. Både i private og offentlige virksomheder.

Ring til mig på 2245 5152 eller skriv til mig her og hør hvad jeg kan byde ind med!