Konflikthåndtering i grupper – hvordan?

Nedenstående er blot et eksempel på hvordan konflikthåndtering i grupper kan foregå:

 • Indledende møde med leder og evt. leders leder
  • Hvordan opleves konflikten?
  • Hvordan påvirker konflikten teamet?
  • Hvad er formålet med forløbet?
 • Udfærdigelse af forslag til forløb baseret på ovenstående møde
 • Interview (evt. telefon) med de involverede parter, 30 minutter pr. person
  • Hvor på ”konflikttrappen” ligger konflikten?
  • Hvad handler konflikten om?
  • Hvordan påvirker konflikten hver enkelt?
  • Hvad ser den enkelte deltager af løsningsmuligheder?
 • 2 -3 fælles møder
  • Det samlede billede af konflikten præsenteres
  • Hvor er vi nu?
  • Hvad er den nye fælles historie om teamet?
  • Definition af fælles målepunkter med forankring i: Hvordan er det når, det er godt? Hvordan agerer vi, når det er godt.
  • Hvordan kommer vi videre?
  • Konflikt er et fælles ansvar, hvad vil den enkelte gøre?
  • Konkrete handlingsplaner.
 • Opfølgning og opgaver til hver enkelt deltager mellem fællesmøderne
 • Samlet status på målepunkterne f.eks. hver 3. uge.

Der kommer ekstra turbo på løsningen, hvis der suppleres med følgende:

 • 1 til 1 coaching af leder – hjælp og støtte i den fremadrettede proces
 • 1 til 1 coaching af de implicere parter
 • Teamanalyse – inkl. feedback til hver deltager (adfærdsanalyse)
 • On site support i en periode

Læs mere om:

Konflikthåndtering

JEG HAR LØST OPGAVER FOR